Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Instructie filmpjes

Zit je vraag er niet bij, neem dan contact op door een mail te sturen aan: vogelatlas@sovon.nl

Voor de beste kwaliteit selecteer "HD" zie onderstaand voorbeeld:

Kies een van de filmpjes

instructie aantalsschatting broedvogels 1
Introductie
bekijk

instructie aantalsschatting broedvogels 2
Voorbeeld Appelvink; verplichte schatsoort
bekijk

instructie aantalsschatting broedvogels 3
Voorbeeld Boerenzwaluw: niet-verplichte schatsoort
bekijk

instructie aantalsschatting broedvogels 4
Voorbeeld Purperreiger: omgaan met incidentele waarnemingen
bekijk

instructie aantalsschatting broedvogels 5
Eindcontrole en definitief insturen
bekijk