Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Pieper


Latijnse naam

Anthus richardi

Engelse naam

Richard's Pipit

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde