Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Graspieper


Latijnse naam

Anthus pratensis

Engelse naam

Meadow Pipit

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal