Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Engelse Kwikstaart


Latijnse naam

Motacilla flava flavissima

Engelse naam

Yellow Wagtail

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde