Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witte Kwikstaart


Latijnse naam

Motacilla alba alba

Engelse naam

White Wagtail

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal