Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Waterspreeuw


Latijnse naam

Cinclus cinclus

Engelse naam

White-throated Dipper

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond