Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Winterkoning


Latijnse naam

Troglodytes troglodytes

Engelse naam

Eurasian Wren

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal