Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Heggenmus


Latijnse naam

Prunella modularis

Engelse naam

Dunnock

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal