Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roodborst


Latijnse naam

Erithacus rubecula

Engelse naam

European Robin

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van punttellingen