Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Nachtegaal


Latijnse naam

Luscinia megarhynchos

English name

Common Nightingale

Broedparen 2013-2015

5900-7300

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data