Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Koereiger


Latijnse naam

Bubulcus ibis

Engelse naam

Western Cattle Egret

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde