Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarte Roodstaart


Latijnse naam

Phoenicurus ochruros

English name

Black Redstart

Broedparen 2013-2015

13.000-20.000

Winteraantallen 2013-2015

100-400

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data