Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Gekraagde Roodstaart


Latijnse naam

Phoenicurus phoenicurus

Engelse naam

Common Redstart

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal