Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witkruintapuit


Latijnse naam

Oenanthe leucopyga

Engelse naam

White-crowned Wheatear

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde