Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Merel


Latijnse naam

Turdus merula

Engelse naam

Common Blackbird

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van punttellingen