Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kramsvogel


Latijnse naam

Turdus pilaris

Engelse naam

Fieldfare

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde