Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Blauwe Reiger


Latijnse naam

Ardea cinerea

English name

Grey Heron

Broedparen 2013-2015

8150-11.500

Winteraantallen 2013-2015

10.000-16.000

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data