Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Blauwe Reiger


Latijnse naam

Ardea cinerea

Engelse naam

Grey Heron

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

aanwezigheid kolonie