Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Snor


Latijnse naam

Locustella luscinioides

English name

Savi's Warbler

Broedparen 2013-2015

1900-2400

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data