Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grauwe Vliegenvanger


Latijnse naam

Muscicapa striata

English name

Spotted Flycatcher

Broedparen 2013-2015

15.000-20.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data