Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Vliegenvanger


Latijnse naam

Ficedula parva

Engelse naam

Red-breasted Flycatcher

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond