Vogelatlas Nederland

Bruinkopdiksnavelmees


Latijnse naam

Sinosuthora webbiana

Engelse naam

Vinous-throated Parrotbill

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde