Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Boomkruiper


Latijnse naam

Certhia brachydactyla

Engelse naam

Short-toed Treecreeper

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen