Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Wielewaal


Latijnse naam

Oriolus oriolus

English name

Eurasian Golden Oriole

Broedparen 2013-2015

1700-2900

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data