Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Wielewaal


Latijnse naam

Oriolus oriolus

Engelse naam

Eurasian Golden Oriole

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal