Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Gaai


Latijnse naam

Garrulus glandarius

English name

Eurasian Jay

Broedparen 2013-2015

45.000-65.000

Winteraantallen 2013-2015

150.000-250.000

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data