Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Toendrarietgans


Latijnse naam

Anser serrirostris

English name

Tundra Bean Goose

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

260.000-270.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data