Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Spreeuw


Latijnse naam

Sturnus vulgaris

Engelse naam

Common Starling

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van punttellingen