Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Huismus


Latijnse naam

Passer domesticus

Engelse naam

House Sparrow

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van punttellingen