Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Ringmus


Latijnse naam

Passer montanus

Engelse naam

Eurasian Tree Sparrow

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal