Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Vink


Latijnse naam

Fringilla coelebs

Engelse naam

Common Chaffinch

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van punttellingen