Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Keep


Latijnse naam

Fringilla montifringilla

Engelse naam

Brambling

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde