Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Keep


Latijnse naam

Fringilla montifringilla

English name

Brambling

Broedparen 2013-2015

0-5

Winteraantallen 2013-2015

50.000-100.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data