Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Europese Kanarie


Latijnse naam

Serinus serinus

Engelse naam

European Serin

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde