Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Groenling


Latijnse naam

Chloris chloris

Engelse naam

European Greenfinch

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen