Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Groenling


Latijnse naam

Chloris chloris

Engelse naam

European Greenfinch

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal