Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Putter


Latijnse naam

Carduelis carduelis

English name

European Goldfinch

Broedparen 2013-2015

35.000-43.000

Winteraantallen 2013-2015

100.000-200.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data