Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Kruisbek


Latijnse naam

Loxia pytyopsittacus

Engelse naam

Parrot Crossbill

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde