Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Brandgans


Latijnse naam

Branta leucopsis

English name

Barnacle Goose

Broedparen 2013-2015

16.000-22.000

Winteraantallen 2013-2015

780.000-820.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data