Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Goudvink


Latijnse naam

Pyrrhula pyrrhula

English name

Eurasian Bullfinch

Broedparen 2013-2015

9000-11.000

Winteraantallen 2013-2015

20.000-30.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data