Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Goudvink


Latijnse naam

Pyrrhula pyrrhula

Engelse naam

Eurasian Bullfinch

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data