Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Goudvink


Latijnse naam

Pyrrhula pyrrhula

Engelse naam

Eurasian Bullfinch

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal