Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Muskuseend


Latijnse naam

Cairina moschata

English name

Muscovy Duck

Broedparen 2013-2015

50-100

Winteraantallen 2013-2015

300-600

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data