Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Krakeend


Latijnse naam

Mareca strepera

English name

Gadwall

Broedparen 2013-2015

21.000-26.000

Winteraantallen 2013-2015

59.000-72.000

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data