Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Geelgors


Latijnse naam

Emberiza citrinella

English name

Yellowhammer

Broedparen 2013-2015

22.000-27.000

Winteraantallen 2013-2015

70.000-85.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data