Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Dwerggors


Latijnse naam

Emberiza pusilla

Engelse naam

Little Bunting

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde