Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Rietgors


Latijnse naam

Emberiza schoeniclus

Engelse naam

Common Reed Bunting

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen