Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Rietgors


Latijnse naam

Emberiza schoeniclus

Engelse naam

Common Reed Bunting

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal