Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grauwe Gors


Latijnse naam

Emberiza calandra

Engelse naam

Corn Bunting

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde