Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witoogeend


Latijnse naam

Aythya nyroca

Engelse naam

Ferruginous Duck

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde