Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Brilzee-eend


Latijnse naam

Melanitta perspicillata

Engelse naam

Surf Scoter

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde